Welkom bij de

Werkgroep Lepelaar

Kleurring melden
 

Uitgelicht

0+

Jaren onderzoek

0+

Waarnemingen

0+

Publicaties

0+

Vrijwilligers

Het levensverhaal van een lepelaar

Sinagote

In dit boek Sinagote vertellen we het levensverhaal van een lepelaar die we Sinagote hebben genoemd. Het gaat om een vrouwtje van Vlieland met in haar naam het woordje ‘Sina’, de Bretoense naam van het dorp waar ze ieder najaar heen trekt. Dit verhaal gaat over meer lepelaars dan alleen Sinagote. Het gaat zelfs over veel meer dan lepelaars. We vertellen over de connecties tussen lepelaars onderling, maar ook over de connecties tussen gebieden in Europa en Afrika en tussen mensen die in de gebieden wonen en werken. In een combinatie van love story en succesverhaal, vertelt Sinagote, het levensverhaal van een lepelaar over het belang om bij de bescherming van onze trekvogels verder te kijken, te denken en te doen dan onze landsgrenzen.

 • Nu te koop

  Bestel uw exemplaar hier
 • Vertalingen

  Franse, Engelse en Spaanse versies van het boek zijn verkrijgbaar bij Lynx edicions
 • The making of

  Bekijk hier de video over het boek Sinagote
feature-image

Laatste nieuws

Met dank aan de vele
waarnemers en donateurs

Hoe u kan helpen
About Image
 

Werkgroep Lepelaar

Doelstellingen

 • het (laten) uitvoeren, bevorderen, coördineren en/of financieel mogelijk maken van fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek aan de demografie en ecologie van de in het wild levende populaties van de lepelaar Platalea leucorodia leucorodia en P. leucorodia balsaci en de kleine zilverreiger Egretta garzetta;
 • het aanzetten tot of verbeteren van de bescherming van de in het wild levende populaties van de lepelaar en haar leefgebieden;
 • het publiceren en toegankelijk maken van de onderzoeksresultaten, mede voor het grote publiek, en het geven van voorlichting over het onderzoek, de biologie van de lepelaar en het beheer en de beschermingsmaatregelen ten behoeve van de lepelaarpopulaties en haar leefgebieden.
 • Meer over ons