Ringen melden

Heeft u een lepelaar met ringen gezien?

De werkgroep werkt met een team van zes invoerders, te weten: Petra de Goeij, Harry Horn, Sven Prins, Jan Polderman, Kees Vliet Vlieland en Carl Zuhorn. Het verwerken van ringmeldingen uit Europa en Afrika wordt onder deze vrijwilligers verdeeld.

Life History

Wanneer u de waarneming naar ons stuurt krijgt u de levensloop van de vogel, de zogenaamde life history.

Al uw waarnemingen zijn van harte welkom!

Informatie over de kleurringschema’s

Op onze website kun u meer informatie vinden over

Op de website van European Colour-ring birding kunt u vinden wie u kunt aanschrijven voor een bepaalde ringcombinatie.

lepelaar met bedelend jong achter zich, beide met ringen aan de poten - Balgzand, juli 2019 - Foto: Kees Venneker

Lepelaar met ringen aan de poten