Deze volwassen lepelaars vliegen rond met een zendertje!

by Tamar Lok/ on 03 Jun 2022

Deze volwassen lepelaars vliegen rond met een zendertje!

In de afgelopen weken hebben we zeven volwassen lepelaars uitgerust met een GPS-zender. De zenders registreren elke 10 minuten de locatie van de vogels. Daarnaast is een versnellingsmeter ingebouwd die de versnelling in drie richtingen meet. Hiermee kunnen we het gedrag van de vogel achterhalen en zelfs zien hoe vaak de lepelaars een prooi vangen. Met de verzamelde gegevens onderzoeken we welke gebieden van groot belang zijn voor lepelaars door het jaar heen en wat de effecten zijn van veranderingen in deze gebieden op hun gebiedsgebruik, trekgedrag, broedsucces en overleving.

De gegevens worden elke paar uur via het GSM-netwerk opgestuurd en zijn zichtbaar op de Animal Tracker app , waardoor de vogels bijna live te volgen zijn! Voor wie geen smartphone heeft: de vogels zijn ook te volgen op de websites van Global Flyway Network en het NIOZ . Hieronder wordt elke vogel kort geïntroduceerd.

Artemis (RaYf/GLR), Schiermonnikoog

Een mannetje dat in 2007 op Schiermonnikoog geboren en geringd is. Hij is dus al 15 jaar oud! Hij overwintert op de grens van Portugal en Spanje, bij het plaatsje Vila Verde de Ficalho. Sinds 2013 broedt hij jaar in jaar uit op de Oosterkwelder van Schiermonnikoog.

Amie (NfYP/aYR), Schiermonnikoog

Een vrouwtje, dat in 2015 als kuiken op Schiermonnikoog is geringd. Tijdens de trekperiode is ze een aantal keer gezien langs de Franse en Noord-Spaanse kust, maar we weten niet waar ze overwintert (er zijn geen waarnemingen uit december en januari). In 2019 werd ze voor het eerst weer in Nederland gezien, toen zat ze in de Westerplas, net als in 2020. In 2021 broedde ze op de Oosterkwelder, net als dit jaar.

Zilver (YfGR/RLa), Schiermonnikoog

Een vrouwtje dat in 2014 op Schiermonnikoog is geboren. Ze is in 2016 één keer in Marokko gezien, maar verder alleen in Nederland. Sinds 2018 broedt ze op de Oosterkwelder.

Rumex (NDA3), Schiermonnikoog

Deze man was ongeringd, dus we weten nog niets over hem.

Bob (YfaB/BLG), De Schorren, Texel

Een mannetje dat in 2013 op de Schorren is geboren en is vernoemd naar de waarnemer die hem tot nu toe het vaakst heeft afgelezen. Hij is tijdens de trek twee keer langs de Franse kust gezien, maar verder alleen in Nederland.

Job (NfNN/aRP), De Schorren, Texel

Een mannetje dat in 2015 op de Schorren is geboren en is vernoemd naar de waarnemer die hem tot nu toe het vaakst heeft afgelezen. Net als Bob is hij tijdens de trek in Frankrijk gezien, maar verder alleen in Nederland.

Rubus (NDTV), Hoeckelingsdam, Durgerdam

Deze man was ongeringd toen we hem vingen. Helaas is zijn nest over de kop gegaan, maar hij lijkt aan een nieuwe nestpoging te zijn begonnen, 70 km verderop, in de Blauwe Kamer bij Wageningen.

Over een paar weken zullen ook een aantal jonge lepelaars worden uitgerust met een zender, om te kijken in hoeverre jonge vogels andere gebieden gebruiken, ander trekgedrag vertonen en anders reageren op veranderingen in hun omgeving dan volwassen vogels.

Wordt vervolgd!