Lepelaars in de Delta in 2023

by Mark Hoekstein/ on 01 Jul 2023

Lepelaars in de Delta in 2023

Het is eind juni en in het Deltagebied zijn we al weer klaar met het ringen van de jonge lepelaars. Vanaf eind mei tot eind juni hebben we elf verschillende ringacties uitgevoerd, wat altijd een heel geregel is. Bijna al deze kolonies zijn namelijk gevestigd op eilandjes, wat betekent dat er diverse boten en bootjes geregeld moeten worden. Ook moeten er telkens voldoende mensen zijn om de lepelaars te kunnen vangen en ringen en alle maten en gewichten te registreren. Allerlei materialen moeten mee worden genomen: de ringen, ringtangen, lijm, schuifmaten, vleugellatten, weegschalen, tentjes om de jongen tijdelijk in op te bergen en ontsmettingsmiddelen in verband met de vogelgriep. We zijn overgevaren met boten van Rijkswaterstaat, het Zeeuwse Landschap, Brabants Landschap, drie verschillende boten van Staatsbosbeheer en niet te vergeten onze nieuwe trots: een eigen opblaasdobbertje van een paar tientjes. Eén eilandje was bereikbaar met waadpakken en lieslaarzen en één kolonie was eenvoudig te voet bereikbaar.

een collage van foto's waarop mensen te zien zijn die werken aan het ringen van lepelaars in het veld

Hoewel er afgelopen jaren diverse kolonies verdwenen zijn door toedoen van de vos, is het aantal bezette locaties rond de 20 gestabiliseerd. Deze grotere en kleinere kolonies zijn verdeeld over Zeeland (11), Zuid-Holland (6) en Brabant (2). Ook het totaal aantal nesten is de laatste vijf jaar vrij stabiel en schommelt rond de 1000.

Omdat vorig jaar in enkele gevallen vogelgriep het leven had gekost van lepelaars waren we ook dit jaar bevreesd dat het weer ergens mis zou gaan. Vooral in kolonies van kokmeeuwen en sterns zijn dit voorjaar inderdaad vele duizenden vogels aan vogelgriep gestorven, maar dit jaar lijken de lepelaars de dans te ontspringen (het seizoen is nog niet helemaal afgelopen, nog even duimen!). Daar zijn we natuurlijk erg blij mee. Wel zijn ruim honderd nesten in het Markiezaat verloren gegaan door vossen. Medewerkers van het Brabants Landschap hebben daarop het overgebleven deel van de kolonie beschermd met een vossenraster. Op het moment van schrijven zijn de nesten binnen dit raster succesvol en er zijn zelfs weer tientallen nesten bijgekomen van vogels die eerder hun nest verloren zagen gaan. Zij proberen het gewoon nog een keer.

Mede dankzij de hulp van genoemde terreinbeheerders zijn er dit jaar 224 jonge lepelaars geringd in de Delta. Een reden te meer om de grote groepen die elk jaar in de nazomer opduiken eens extra goed te bekijken. Die eerste ringaflezingen kunnen weer het begin zijn van mooie life-histories!

Een lepelaar vliegt laag over het water

Een lepelaar vliegt laag boven het wateroppervlak - Foto: Folkert Abma