Hoe vergaat het de lepelaars van Schiermonnikoog op dit moment?

by Petra de Goeij/ on 15 Nov 2023

Hoe vergaat het de lepelaars van Schiermonnikoog op dit moment?

Het is een raar najaar wat betreft de trek van de lepelaars. Ze bleven heel erg lang op Schiermonnikoog hangen, vooral op de hoogwatervluchtplaatsen bij de 1e en 4e slenk, het Willemsduin en bij het Rif. Een deel van de lepelaars vertrok dit jaar heel laat naar het Lutjewad bij Hornhuizen, de plek waar de meeste lepelaars van Schiermonnikoog na het broedseizoen heen gaan om te ruien. Ze vertrokken dit najaar ook veel later naar het buitenland. Aangezien er een aantal lepelaars gezenderd zijn konden we precies volgen wat er gebeurde. Normaal vertrekken de lepelaars al half september, nu was een deel begin oktober nog niet vertrokken. Het was toen ook nog steeds erg warm in Nederland. Niet alleen de lepelaars van Schiermonnikoog waren laat, eigenlijk vertrokken ze uit heel Nederland laat. Dat was ook te zien op de website van trektellen.nl waar de gegevens van de trekkende lepelaars iedere dag te volgen waren. De piek van de lepelaartrek langs de kust was ook later dan “normaal”. Van de jonge vogels is Elymus in de monding van de Seine beland. Een beetje eng gebied want het ligt vol met jachtputten. Sueda bevindt zich in een moerasgebied in de Loire bij het plaatsje Bouin. Krukel is op 4 november terecht gekomen in noordwest Spanje en zit nu vlakbij Pucci die zich daar vorig jaar als jong heeft gesetteld.

Zilver is de meest rare vogel dit najaar. Zilver is een volwassen vrouw die de afgelopen jaren overwinterde in Marokko bij Casablanca. We gingen er dus vanuit dat ze dat nu weer zou doen maar ze is daar helemaal niet heengegaan. Ze vertrok pas op 5 oktober vanaf Schiermonnikoog. Ze is één van de vele lepelaars die half oktober in noord Spanje in een storm uit het zuiden terecht kwam. Ze is toen omgekeerd naar de Spaanse noordkust en is daar tot 4 november gebleven. Toen is ze nog verder naar het noorden gevlogen en bevindt zich nu in de baai van Arcachon, een mooi waddengebied. Zoiets hadden we nog nooit gezien, een lepelaar die halverwege de trek naar het zuiden omkeert en weer noordwaarts vliegt. De stormen waren dan ook wel heel heftig en tracks van andere vogels lieten zien dat ze het moeilijk hadden.

Een illustratie van een lepelaar die tegen een bliksemschicht aanvliegt en schrikt

Illustratie: Marycha Franken

Pas eind oktober is Rumex weer op z’n winterbestemming aangekomen, net zuidoost van Lissabon, precies dezelfde plek als vorig jaar. Artemis zit weer in zuid Portugal op dezelfde plek als vorig jaar. Braveheart, die z’n zender dit jaar heeft gekregen lijkt in noordwest Spanje z’n plek te hebben gevonden en Gerrit in midden Spanje. Cadiz zit in de zoutpannen van Cadiz en Amie zit daar 50 km vandaan tussen de kaalkopibissen in de rijstvelden. Tenslotte is er Niroumi die volgens de aflezingen van haar kleurringen nu eigenlijk op het eilandje Niroumi op de Banc d’Arguin in Mauretanie zou moeten zijn, echter ze is pas halverwege Marokko gekomen. Wellicht ook door de rare weersomstandigheden, wekenlange harde wind uit het zuiden. Al bij al is het een hele rare trek naar het zuiden geworden voor bijna alle lepelaars van Schiermonnikoog.

https://maps.nioz.nl/spoonbills-NL/

De app: animal tracker