Lepelaars bejaagd door zeearend

by Wouter Vansteelant/ on 20 Mar 2024

Lepelaars bejaagd door zeearend


Dinsdag 19 maart, 17:10-17:20

Dichte, hoge bewolking. Zwakke ZW wind. Na een relatief warme dag midden maart, koelde het ’s avonds snel af.

In 2023, kort nadat ik zelf aan de rand van het Sneekermeer kwam wonen, ondernam een jong koppel Zeearenden voor het eerst een broedpoging bij de Terkaplester Puollen. Het werd een vruchteloze poging, maar hetzelfde koppel, nu beide in volwassen kleed, lijkt nu op dezelfde plek een nieuwe poging te ondernemen. Toch laten de vliegende deuren zich niet zo vaak zien als vorige winter. Dus ik was blij verrast toen ik op 19 maart, zo’n uurtje voor zonsondergang, vanaf het uitkijkplatform langs de Lange Sleat, uitkijkend over de Akmarijpsterpolder en Blaugerzen, een adulte Zeearend zag komen aanvliegen. De vogel vloog door een wolk van panikerende Brandganzen in een lage, snelle en actieve vlucht door in noordelijke richting, over het Aldhof, naar de Meinesleatpolder aan de noordrand van de Terkaplester Puollen. Onder de duizenden opvliegende eenden, meeuwen, ganzen, en steltlopers bevonden zich acht Lepelaars. Aanvankelijk vlogen ze enigszins verspreid, maar nog terwijl ze zich groepeerden leek de Zeearend zich al op de Lepelaars te richten. Toegegeven, de Lepelaars leken ook een logisch doelwit, omdat ze een eerder slome en kwetsbare indruk maakten in vergelijking met de andere opvliegende vogels. Toen een jonge lepelaar (2KJ) wat achterop raakte, zette de zeearend een eerste echte stootduik in. Terwijl de jonge lepelaar wist te ontsnappen, dook een andere lepelaar de dekking in. De jonge Lepelaar probeerde daarna weer aansluiting te vinden bij de groep, maar raakte toch geïsoleerd na nog twee stoten van de Zeearend. Daarna volgde nog een korte achtervolging, waarna de Zeearend om voor mij onduidelijke redenen de jacht staakte, en waarop de jonge Lepelaar op de Meinesleatpolder in een rietveld landde. Dat de Lepelaar overleefde voelde voor mij niet zozeer als het succes van de Lepelaar, maar veeleer het gebrek aan doorzettingsvermogen van de arend. De zes overige Lepelaars waren ondertussen langs het uitkijkplatform, in tegengestelde richting als waar de Zeearend vandaan was gekomen, om op de Blaugerzen te gaan rusten en foerageren.

Hoewel ik vaker Zeearend en Lepelaar in hetzelfde gebied heb gezien, heb ik niet eerder een Zeearend zo duidelijk op Lepelaars zien jagen. De tactiek - veel vogels doen opvliegen tot je er een kan isoleren - was wel precies dezelfde als wanneer ik ze op ganzen (en eenden) zie jagen.

Zeearend met panikerende vogels boven de Meinesleatpolder - Foto: Wouter Vansteelant

Zeearend met panikerende vogels boven de Meinesleatpolder - Foto: Wouter Vansteelant