Publicaties

Resultaten & publicaties

De onderstaande lijst is niet volledig, maar er wordt aan gewerkt. In afwachting kan u contact opnemen met ons , dan proberen wij u het gewenste document te bezorgen.

Aguilera E., Ramo C.& de leCourt C. 1996. Food and Feeding sites of the Eurasian spoonbill (Platalea leucorodia) in Southwestern Spain. Colonial Waterbirds 19: 159-166.
Aguilera, E. 1989. Sperm competition and copulation intervals of the white spoonbill (Platalea leucorodia, Aves, Threskiornithidae). Ethology 82: 230-237.
Aguilera, E. 1989. Sexual differences in nest attendance and chick-feeding rhythms of white spoonbills. Auk 107: 416-420.
Aguilera, E. 1989. Copulations and mate guarding of the spoonbill (platalea leucorodia). Behaviour 110: 1-22.
Bauchau, V., Horn, H. & Overdijk, O. 1998. Survival of Spoonbills on Wadden Sea islands. Journal of Avian Biology 29: 177-182.
de Boer, A.P., Vansteelant, W.M.G., Piersma, T. 2024. Primary Moult of Eurasian Spoonbills Platalea l. leucorodia in the Wadden Sea in Relation to Age, Breeding and Migration. Ardea 112(2): 1–11.
Couzens, D. 2021. Glorious spoonbills. Nature's home winter/spring: 69-74.
El Hacen, M.E-H., Piersma, T., Jouta, J., Overdijk, O. & Lok, T. 2014. Seasonal variation in the diet of Spoonbill chicksin the Wadden Sea: a stable isotopes approach. J Ornithol. 155: 611–619.
El Hacen, M.E-H., Overdijk, O., Lok, T., Olff, H. & Piersma, T. 2013. Home range and foraging rythm in Mauritanian Spoonbills (Platalea leucorodia balsaci): A satellite tracking study. Waterbirds 36: 277-286.
de Goeij, P., Hoekstein, M., Oudman, T., Vliet Vlieland, K., Lok, T. & Piersma, T. 2016. Zeeuwse Lepelaars: onderzoeksverslag van de Werkgroep Lepelaar voor Zeeland Seaports. Terschelling, Nederland: Werkgroep Lepelaar.
Hortas, F., Ruiz, J. & De le Court, C. 2015. La migración intercontinental de la espátula platalea leucorodia. Càdiz, España: Sociedad Gaditana de Historia Natural.
Houitte, A. 1999. Etude de l'ecologie alimentaire de la spatule blanche (Platalea leucorodia) dans les marais de Séné. Rennes, France: Université de Rennes.
de Jonge, M. 2002. Witte visser is succesnummer. Grasduinen augustus: 48-49.
Kapteyn, K. & Sierdsema, H. 1987. Lepelaars op Vlieland. Trias 16: 5-9.
Lagarde F. & Piersma T. 2021. Vocal signalling by Eurasian Spoonbills Platalea leucorodia in flocks before migratory departure. Ardea 109: 243–250.
Lok, T., Veldhoen, L., Overdijk, O., Tinbergen, J.M. & Piersma, T. 2017. An age-­dependent fitness cost of migration? Old trans-­Saharan migrating spoonbills breed later than those staying in Europe, and late breeders have lower recruitment. J. Anim. Ecol. 86: 998-1009.
Lok, T., Overdijk O. & Piersma T. 2015. The cost of migration: spoonbills suffer higher mortality during trans-Saharan spring migrations only. Biol. Lett. 11: 20140944.
Lok, T., Overdijk O. & Piersma T. 2014. Interpreting variation in growth of Eurasian Spoonbill chicks: disentangling the effects of age, sex and environment. Ardea 102: 181–194.
Lok, T., Overdijk, O., Tinbergen, J.M. & Piersma, T. 2013. Seasonal variation in density dependence in age-specific survival of a long-distance migrant. Ecology 94: 2358–2369.
Lok, T., Overdijk, O. & Piersma, T. 2012. Migration tendency delays distributional response to differential survival prospects along a flyway. Am. Nat. 181: 520-531.
Lok, T., Overdijk, O., Tinbergen, J.M. & Piersma, T. 2011. The paradox of spoonbill migration: Most birds travel to where survival rates are lowest. Animal Behaviour, 82: 837-844.
Lok, T., Overdijk, O., Horn, H. & Piersma, T. 2009. De lepelaarpopulatie van de Wadden: komt het einde van de groei in zicht? Limosa 82: 149-157.
Navedo, J.G. & Garaita, R. 2012. Do systematic daily counts reflect the total number of birds using stopover sites during migration? A test with Eurasian Spoonbill. J. Nat. Conserv. DOI.
Navedo, J.G., Masero, J.A., Overdijk, O., Orizaola, G.& Sánchez-Guzmán, J.M. 2010. Assessing the role of multiple environmental factors on Eurasian spoonbill departure decisions from a stopover site. Ardea 98: 3-12.
Oosterhuis, R. 2022. Lepelaars Platalea leucorodia in De Onlanden in 2017-22. Drentse Vogels 36: 3-10.
Oudman, T., de Goeij, P., Piersma, T. & Lok, T. 2017. Colony-breeding Eurasian Spoonbills in The Netherlands: local limits to population growth with expansion into new areas. Ardea 105: 113-124.
Overdijk, O. & Piersma, T. 2012. De Banc d’Arguin in Mauretanië als ecologische inspiratiebron bij het streven naar een rijke Waddenzee. De Levende Natuur, 113:143-146.
Overdijk, O. & Navedo, J.G. 2012. A massive spoonbill stopover episode: identifying emergency sites for the conservation of migratory waterbird populations. Aquatic Conservation 22: 695-703.
Piersma, T., van der Velde, M., El-Hacen, E.M., Lok, T. & Overdijk, O. 2012. Molecular verification of the subspecies status of the Mauritanian Spoonbill Platalea leucorodia balsaci. Ardea 100: 131-136.
Piersma, T. 2011. From spoonbill to Spoon-billed Sandpiper: the perceptual dimensions to the niche. Ibis 153: 659-661.
Piersma, T. 1980. Lepelaars op de Mokkebank. Vanellus 33: 54-57.
Poorter, E.P.R. 1982. Trek en verspreiding van de Nederlandse lepelaars. Nederland: Ministerie van verkeer en waterstaat, Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders.
Xi, J. & al 2021. Migration routes, behavior and protection status of Eurasian Spoonbills (Platalea leucorodia) wintering in China. Avian Research. 12:70.
Valle R.G., Verza E., Sattin L., Scarton F., 2021. Data on the breeding biology of the Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia (Linnaeus, 1758) in the Northern Adriatic wetlands. Bollettino del Museo di Storia Naturale di Venezia 72: 73-82.
Kralj, J., Žuljevic, A., Mikuska, T. & Overdijk, O. 2012. Movements of immature Eurasian Spoonbills Platalea leucorodia from the breeding grounds of the Eastern metapopulation in the Pannonian Basin. Waterbirds 35: 239-247.
Overdijk, O., 2011. Eindreportage Lepelaarproject Adessium.
Navedo, J.G., Orizaola, G., Masero, J.A., Overdijk, O. & Sánchez-Guzmán, J.M. 2010. Long-distance travellers stopover for longer: A case study with spoonbills staying in North Iberia. Journal of Ornithology 151: 915-921.
Kleefstra, R. , Horn, H. , Leopold, M. & Overdijk, O. 2009. Kleine Zilverreigers in de Waddenzee Van mediterrane verschijning naar Nederlandse wadvogel. Limosa 82: 158-170.
Triplet, P., Overdijk, O., Smart, M. Nagy, S., Schneider-Jacoby, M., Karausz, E.S., Pigniczki, C., El Din, S.B. Kralj., Sandor, A. & Navedo, J.G. 2008. International Single Species Action Plan for the Conservation of the Eurasian Spoonbill. AEWA Technical Series.
Navedo, J.G. 2006. Identifying stopover wetlands for the conservation of an endangered waterbird species: The role of Santona marshes for the Spoonbill Platalea leucorodia during autumn migration. In P. Triplet & O. Overdijk (Eds., Eurosite Spoonbill Network Newsletter (pp.48-51). Eurosite.
Overdijk, O. & Horn, H. 2005. Broedende Lepelaars Platalea leucorodia in Nederland in 1999-2004. Limosa 78: 97-102.
Overdijk, O. 2004. De Lepelaar Platalea leucorodia als een ambassadeur voor bescherming van internationale trekroutes. Limosa 77: 93-100.
Overdijk, O. 2002. The actual state of the spoonbill in Europe. 68th Eurosite workshop: 7-11.
Overdijk, O., Marion, L. & Alassane Sall, M. 2002. Spoonbill count on the Banc d' Arguin, Mauritania, January - February 2001. Foundation Working Group for International Waterbird and Wetland Research (WIWO).
Overdijk, O., de leCourt C. & Gueye, A. 2000. WIWO-report 70, January 2001. Spoonbill count on the Banc d’Arguin, Mauritania.
Overdijk, O. 1998. De ontwikkeling van het aantal broedparen van de Lepelaar Platalea leucorodia in Nederland in de periode 1994-98. Limosa 72: 41-48.
Zwarts, L., van der Kamp, J., Overdijk, O., van Spanje, T.M., Veldkamp, R., West, R. & Wright, M. 1998. Wader count of the Banc d’Arguin, Mauritania, in January/February 1997. Wader Study Group Bulletin 86: 53-69, 70-73.
Overdijk, O. & F. de Roder. 1997. De resultaten van een onderzoek naar de broedpopulatie Lepelaar Platalea leucorodia L. in Nederland in 1996. Werkgroep Lepelaar, maart 1997.
Overdijk, O. & F. de Roder. 1997. Verspreiding en broedsucces van Lepelaars in Nederland in 1996. Eigen uitgave Schiermonnikoog.
Overdijk, O. & Strucker, S. 1997. Telling Lepelaars op nazomerpleisterplaatsen. Vogelnieuws 10: 6.
Dijck, D. van, W. Klomp & Overdijk, O. 1996. Populatiemonitoring Lepelaars (Platalea leucorodia) in het Zwanenwater 1996. Eigen uitgave, Schagen.
Van Dijk, K., Overdijk, O. 1996. Lepelaars Platalea leucorodia op nazomerpleisterplaatsen in Nederland in augustus 1995. Limosa 69: 175-179.
Overdijk, O. 1995. Lepelaars in het Zwarte Meer in 1994. De Noordwesthoek 22: 21-23.
Overdijk, O. 1995. Verslag van een zoektocht naar Lepelaars in de Golfe du Morbihan, Pont l’Abbe-Finestere en de Baie de la Seine – Seine Maritime in Frankrijk, maart 1995. Ongepubliceerd verslag, ed. Overdijk, Wanneperveen.
Overdijk, O. 1995. Frieslandonderzoek Lepelaars 15 maart- 15 mei 1994. Vanellus 48: 68-71.
Overdijk, O. 1995 Lepelaaronderzoek in 1994 in het Natuurmonument het Zwanenwater. Stichting Lepelaaronderzoek Nederland, Wormer.
Overdijk, O. 1995. The breeding population of spoonbills in The Netherlands. 23rd EUROSITE Workshop: 15-18.
Overdijk, O. 1995. Kort verslag van een terreinbezoek aan Ameland, de Hon. In verband met de lepelaars aldaar. Werkgroep Lepelaar, Wanneperveen.
Overdijk, O. 1995. Lepelaars in 1995 op Schiermonnikoog. Vereniging Natuurmonumenten, ‘s Gravenland.
Douma E. & Overdijk, O. 1995. Lepelaaronderzoek in 1995 in het Lauwersmeer. Werkgroep Lepelaar, Wanneperveen.
Klomp, W. & Overdijk, O. 1995. Lepelaaronderzoek in 1995 in het Zwanenwater. Natuurmonumenten, Callantsoog.
Poorter, E.P.R. & Overdijk, O. 1995. Het broedbestand van de Lepelaars in Nederland in 1994. Stichting Lepelaaronderzoek Nederland, Lelystad.
Overdijk, O. 1994. Verslag bezoek aan Ameland (It Fryske Gea) 09-07-1994. Stichting Lepelaar Onderzoek Nederland, Wanneperveen.
Overdijk, O. 1994. Verstoringen bij het Vogeleiland in het Zwarte Meer in 1993. De Noordwesthoek 193: 2-5.
Overdijk, O. 1994. Resultaten van een orienterend onderzoek naar de herkomst van de in 1994 broedende lepelaars (Platalea leucorodia) op Schiermonnikoog. En enkele aspecten m.b.t. de kolonisatie. Stichting Lepelaars Onderzoek, i.s.m. Vereniging Natuurmonumenten, Wanneperveen.