Waarom

Waarom wij aan onderzoek doen

Door middel van onderzoek proberen we beter greep te krijgen op de factoren die van belang zijn voor de overleving van een levenskrachtige populatie in Nederland (en ver daarbuiten). Kennis kan bijdragen tot een betere bescherming.

Uit onderzoek op de Waddeneilanden is naar voren gekomen dat het broedsucces (het aantal uitgevlogen jongen per ouderpaar) van de lepelaars afneemt als de kolonie groeit. Dan vliegt er gemiddeld minder dan een jong per nest uit. Aangezien er op de Waddeneilanden genoeg plek is om te broeden, lijkt het erop dat voedsel de beperkende factor is. Er zit niet genoeg kleine vis (vooral platvis) in de Waddenzee. Lepelaars elders brengen bijvoorbeeld wel soms 2 of 3 kuikens per nest groot. Deze kennis is een argument in de strijd voor bescherming en instandhouding van een gezonde visstand. Een gezenderde lepelaar verbleef een tijdje in het Franse Bassin d' Arcachon. We stelden de gegevens ter beschikking aan de beheerder. Die ontdekte zo een geheel nieuwe slaapplaats voor lepelaars in zijn gebied en kan die plek nu beter beschermen.

lepelaar in de vlucht